15 September 2013

Mengapa Allah menyuruh kita Sholat?

Mengapa Allah menyuruh kita Sholat? Mewajibkan kita bertakbir berulang kali didalamnya, membaca ayat-ayat suci, ruku, i’tidal, hingga sujud merendahkan diri dan hati (yang memang sungguh rendah ini) serendah-rendahnya dihadapannya yang Maha Tinggi lagi Maha Agung? Mungkin kita akan bertanya kembali. “Kurang Tinggi dan Agungnya-kah Ia hingga mewajibkan kita merendahkan diri bersujud pada-Nya minimal 34 kali sehari?”

"Dan dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah/rukuk bersama-sama orang-orang yang pada rukuk..(QS.Al-Baqarah:43) 

"Kerjakanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan yang keji (jahat) dan yang mungkar." (QS.Al-'Ankabut:45) 

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS.At Thaahaa : 14)

No comments:

Post a Comment